Despacho Familia Obera

Fecha: 09/11/2018

 Juzgado de Familia Nro. 1 - OBERA Fecha 09-11-2018 Cantidad de expedientes 71
#     Nro Expediente     Carátula     Salió con     Documento
Secretaría 1
1    
45676/2015 (EX 2566/2013)
    B. --    Oficio Ley:     
2    
91068/2018
    B. -- DR/A. CASTILLO, ANIBAL OSCAR --    Agréguese:     Ver
3    
118868/2018
    C. --    Actas: +Oficio    Ver
4    
45395/2018
    C. -- DR/A. DONNERSTAG, MARIA FLORENCIA -- DR/A. KEES, GABRIELA CECILIA --    Agréguese:     Ver
5    
134556/2017
    D. --    Providencia:     Ver
6    
111489/2018
    D. -- DR/A. DONNERSTAG, MARIA FLORENCIA --    Agréguese:     Ver
7    
51790/2018
    D. -- DR/A. KUPSKI, GABRIELA ANNELISE --    Agréguese:     
8    
51289/2018
    D. -- DR/A. KUPSKI, GABRIELA ANNELISE --    Agréguese:     Ver
9    
58139/2018
    D. -- DR/A. PAVLLUK, CRISTIAN EXEQUIEL --    Providencia: +Testimonio    Ver
10    
123145/2018
    G. --    Actas:     Ver
11    
106818/2018
    G. --    Providencia:     Ver
12    
19450/2018
    H. --    Testimonio:     
13    
53319/2018
    K. --    AUTOS PARA SENTENCIA:     Ver
14    
119246/2018
    M. --    Actas:     Ver
15    
87484/2018
    M. --    Providencia:     Ver
16    
1789/2012
    M. --    Agréguese:     Ver
17    
124756/2018
    N. --    Actas:     Ver
18    
111990/2018
    N. -- DR/A. DONNERSTAG, MARIA FLORENCIA -- DR/A. NOGUERA, VERONICA ALEJANDRA --    Agréguese:     Ver
19    
21430/2018
    P. --    Providencia:     Ver
20    
133217/2018
    R. --    Providencia+Oficio:     Ver
21    
72492/2015
    R. -- DR/A. ACOSTA, EDUARDO FRANCISCO -- DR/A. DONNERSTAG, MARIA FLORENCIA --    Oficio Ley:     Ver
22    
124818/2018
    R. -- DR/A. ACOSTA, ISABEL --    Actas:     Ver
23    
120411/2018
    R. -- DR/A. BLANCO SILVA, RAFAEL GUSTAVO --    Agréguese:     Ver
24    
144042/2015
    R. -- DR/A. PEREZ, LISANDRO GASTON -- DR/A. WALL, HORACIO JORGE --    Providencia:     Ver
25    
12605/2018
    S. --    Providencia:     Ver
26    
122245/2018
    S. --    Providencia:     Ver
27    
137812/2016
    S. -- DR/A. CIMA, MARIA ANTONIA -- DR/A. PIZZUTTI, ALICIA ANGELA --    Providencia:     Ver
28    
106514/2018
    S. -- DR/A. LUNA, LUCIANO DANIEL --    Agréguese:     Ver
29    
133394/2018
    S. -- DR/A. SCHER, NANCY MERCEDES -- DR/A. SOTNIECZUK STASIUK, VIVIANA ANDREA --    Providencia:     Ver
30    
121528/2018
    V. -- DR/A. BUTOF, RAMON ALBERTO --    Actas:     Ver
31    
72492/2015 bis1/18
    V. -- DR/A. DONNERSTAG, MARIA FLORENCIA --    Agréguese:     Ver
Secretaria 2
1    
30501/2018
    A. --    Providencia:     Ver
2    
118093/2018
    A. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA --    Providencia:     Ver
3    
120125/2017
    A. -- DR/A. CIMA, MARIA ANTONIA --    CEDULA LEY:     Ver
4    
115909/2018
    A. -- DR/A. KISLO, JUAN CASIMIRO -- DR/A. PAVLLUK, CRISTIAN EXEQUIEL -- DR/A. SMICHOWSKI, MARCELO EMMANUEL --    Agréguese:     Ver
5    
43868/2018
    B. -- DR/A. ZENA, NELIDA GRACIELA --    Agréguese:     Ver
6    
2006/2018
    C. --    Providencia+Oficio:     Ver
7    
28626/2018
    C. -- DR/A. RIEGEL, MATIAS HERNAN --    Providencia+Cédula:     Ver
8    
144662/2017
    D. --    Providencia:     Ver
9    
133336/2018
    D. --    Providencia+Oficio:     Ver
10    
119565/2017
    D. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA -- DR/A. PIZZUTTI, ALICIA ANGELA --    Providencia+Cédula:     Ver
11    
69704/2018
    D. -- DR/A. LLAMOSAS, SANDRA VIVIANA -- DR/A. SCHER, NANCY MERCEDES -- DR/A. SOTNIECZUK STASIUK, VIVIANA ANDREA --    Providencia:     Ver
12    
24512/2018
    D. -- DR/A. MARTIN, SILVANA SOLEDAD --    Agréguese:     Ver
13    
30770/2018
    D. -- DR/A. SALGUERO, MARIA CRISTINA --    Actas de Audiencia:     Ver
14    
73746/2018
    E. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA --    AUTOS PARA SENTENCIA:     Ver
15    
80899/2018
    F. --    Actas de Audiencia:     Ver
16    
96243/2018
    F. --    Providencia+Oficio:     Ver
17    
123450/2018
    F. --    Actas de Audiencia: oficio    Ver
18    
17499/2018
    G. --    Providencia+Oficio:     Ver
19    
134320/2018
    G. --    Providencia+Oficio:     Ver
20    
101817/2018
    G. -- DR/A. BONIUK, CARLA PAMELA -- DR/A. DA SILVA ELIANA BELEN --    Agréguese:     Ver
21    
11721/2018
    H. --    Providencia+Oficio:     Ver
22    
3461/2013
    H. --    Agréguese: oficio testimonio    Ver
23    
45270/2015 (EX 3661/2013)
    H. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA --    CEDULA LEY:     
24    
92222/2018
    L. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA --    Providencia:     Ver
25    
91576/2018
    M. --    Providencia+Oficio:     Ver
26    
98334/2018
    M. --    Providencia+Oficio:     Ver
27    
70526/2018
    M. --    Providencia+Oficio:     Ver
28    
115201/2015
    M. -- DR/A. CIMA, MARIA ANTONIA -- DR/A. MAX, MICAELA FABIOLA -- DR/A. REY, FLORENCIA ELEONOR --    Oficio:     Ver
29    
28601/2018
    N. --    Oficio: testimonio    Ver
30    
114290/2017
    P. -- DR/A. CARVALLO, CINTIA GABRIELA --    Providencia:     Ver
31    
53898/2018
    R. --    Providencia:     Ver
32    
68677/2018
    R. -- DR/A. PIZZUTTI, ALICIA ANGELA --    Agréguese:     Ver
33    
6194/2018
    S. --    Providencia+Oficio:     Ver
34    
91455/2015
    S. --    Agréguese:     Ver
35    
84983/2018
    S. -- DR/A. CIMA, MARIA ANTONIA -- DR/A. FRIEDL, SILVINA MARCELA --    Cédula:     
36    
107659/2018
    S. -- DR/A. LOPEZ, EMILIA VANESA --    Agréguese:     Ver
37    
50205/2018
    V. --    Providencia:     Ver
38    
89445/2018
    V. --    Actas de Audiencia: oficio    Ver
39    
136335/2016
    V. -- DR/A. LLAMOSAS, SANDRA VIVIANA -- DR/A. MILLAN BARREDO, JAVIER --    Agréguese: oficio    Ver
40    
43751/2018
    Z. --    Providencia:     Ver